You are currently viewing Izglītojošs pasākums 1.-4.klašu skolēniem par ilustrācijām, fantāziju tēliem, krāsām, cipariem un burtiem mākslā

Izglītojošs pasākums 1.-4.klašu skolēniem par ilustrācijām, fantāziju tēliem, krāsām, cipariem un burtiem mākslā

Š.g. 19.janvārī Turlavas kultūras namā plkst.13.00 notika tikšanās ar Liepājas Liedaga vidusskolas vizuālās mākslas pedagogu un grāmatas “Burtiņi krāsu un ciparu zemē” ilustratori Mariku Beļēviču, kura sagatavoja un novadīja izglītojošu pasākumu 1.-4.klašu skolēniem par ilustrācijām, fantāziju tēliem, krāsām, cipariem un burtiem mākslā. Vizuālā mākslā pēc SKOLA2030 mācību programmas tēmas “Ilustrācija” skolēni apgūst 1.klasē; “Krāsu noskaņas”- 2.klasē; “Fantāzijas tēlu zīmēšana; Krāsas un nokrāsas”- 3.klasē; “Jūtas un emocijas”- 4.klasē; “Burti un cipari mākslā”- 5.klasē. Tādēļ šī grāmatas ideja un ilustrācijas ir mērķtiecīgi veidotas kā papildmateriāls pedagoģijā, kuru mācību procesā var izmantot skolēniem gan kā uzskates līdzekli, gan arī dažādu starppriekšmetu sasaistē. Ilustratore Marika Beļēviča pastāstīja, ka šīs grāmatas ilustrācijas ir veidotas ciparu, burtu, krāsu apgūšanai, atkārtošanai, nostiprināšanai un iegaumēšanai interesantā, saistošā veidā ar klāt pievienotiem atbilstošiem dzejoļiem lasīšanas prasmju nostiprināšanai. Ar jautru stāstījumu un interesantiem faktiem vizuālās mākslas skolotāja Marika iepazīstināja skolēnus par ilustrāciju tapšanas procesu un paralēli tam kopā ar skolēniem “devās ceļojumā” šīs grāmatas ilustrētā alfabēta, ciparu, krāsu un fantāzijas tēlu pasaulē. Tāpat tika pievērsta skolēnu uzmanība šīs grāmatas ilustrēto personāžu dažādām emocijām, to attēlojumam un atpazīšanai katrā no zīmējumiem- bēdas, prieks, skumjas, bailes, dusmas, pārsteigums u.c. Ar skolēniem tika pārunātas ne tikai šo attēlu varoņu piedzīvojumu emocijas, bet arī šo fantāzijas tēlu mīmikas, jūtas un žesti. Tika pieminēts arī tas, ka ilustrācijās konkrēti īpašu noskaņu radīšanai tika izmantoti atbilstoši krāsu toņi un dažādas nokrāsas. Skolēni uzzināja arī to, ka ilustrācijas ir īpaši nozīmīgas, lai konkrētāk raksturotu kādu objektu vai attiecīgo notikumu. Tad, kad ar tekstu vien ir par maz, lai raksturotu kādu objekta vai notikuma noskaņu, tad talkā nāk ilustrācija, kā iztēles un priekšstatu radītājs un uzskatāmi vizuāls paskaidrojums tekstam. Tāpat skolotāja Marika pastāstīja, ka būtiska nozīme skolēnu iztēles un izpratnes rosināšanai ir tieši ilustrācijām, tādēļ tās visvairāk ir atrodamas tieši bērnu grāmatās. Protams arī to, ka ilustrācijas ir atrodamas arī reklāmās, plakātos, apsveikumu kartiņās, žurnālos un avīzēs. Skolēni bija ļoti atjautīgi un saskatīja arī to, ka šīs grāmatas ilustrācijas ir papildinātas arī ar dažādiem fona tēliem uz attiecīgā burta, krāsām un cipara. Tāpat ilustratore Marika Beļēviča bija sagatavojusi skolēniem arī dažādus izglītojošus jautājumus, uz kuriem skolēni atraktīvi atbildot demonstrēja savas zināšanas, prasmes un atjautību vizuālā mākslā, krāsās, burtos un ciparos. Īpašs prieks bija par to, ka skolēni ar šo grāmatu bija iepazinušies jau iepriekš un izzinājuši to kopā ar savām klašu audzinātājām, paņemot grāmatas no bibliotēkām, tādēļ pasākuma laikā skolēni bija zinoši par šīs grāmatas ciparu, burtu, krāsu pasauli un tajā sastopamajiem fantāziju tēliem.

Kopumā tikšanās ar 1.-4.klašu skolēniem bija atraktīva, izzinoša, dinamiska, kustīga un priecīga Turlavas kultūras nama mājīgajās telpās.

Pasākumā piedalījās 80 bērni no Sermītes, Vilgāles un Turlavas. Par šo izglītojošo pasākumu ir saņemtas labas atsauksmes gan no skolēniem, gan no klašu audzinātājām, tāpat arī arī no pasākuma viesiem Sermītes bibliotēkaVilgāles bibliotēkaTurlavas pamatskola.

Tikšanās tika organizēta sadarbībā ar Turlavas bibliotēku un projektu “Hei, rakstniek! Esmu Tavs lasītājs” atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF).

Foto un vairāk info: Turlavas_bibliotēka_FB , Sermītes_bibliotēka_FB