You are currently viewing “Izzini, dari, ietekmē!”  (IzDarI)
logos IAC

“Izzini, dari, ietekmē!” (IzDarI)

“Izzini, dari, ietekmē!”  (IzDarI)

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2020. gada aprīlī uzsāk īstenot projektu “Izzini, dari, ietekmē!”  (IzDarI), projektu (Nr.2020.LV/NVOF/MAC/002/11) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu ilgtspējīgu pilsonisko līdziesaisti un sadarbību, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un izglītības aktivitātes par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām un starpkultūru dialogu.

Līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 12 izglītības iestāžu veidotas komandas:

Baltinavas vidusskola
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
Gulbenes 2. vidusskola
Ilūkstes Raiņa vidusskola
Jaunogres vidusskola
Liepājas Liedaga vidusskola
Liepājas Raiņa 6. vidusskola
Līvānu 1. vidusskola
Pededzes pamatskola
Preiļu 2. vidusskola
Saldus pamatskola
Ventspils 4. vidusskola

Liedaga vidusskolas komandā darbosies pedagogi Andra Krasavina un Jana Freimane, skolas administrācijas pārstāve Natālija Bagirova, 10.a klases skolnieces Valērija Belova un Arina Gucunajeva, kā arī folkloras ansambļa vadītāja Jekaterina Cema.

Projektā plānotās aktivitātes:

  • Ievadseminārs
  • Vasaras skola
  • Pilsoniskās līdzdalības prakses
  • Reģionālie semināri
  • Publicitāte

Projekta norises laiks no 2020.gada 1.aprīļa līdz 31.oktobrim.

IEVADSEMINĀRS

2020. gada 16. jūnijā NVO nama zālē, Ieriķu ielā 43a, Rīgā notika projekta dalībnieku  vienas dienas ievadseminārs. Seminārā piedalījās mūsu skolas projekta komandas pārstāves Andra Krasavina un Jana Freimane kopā ar 11 citu skolu komandu pārstāvjiem  – 24 dalībnieki satikās ar projekta komandu un projekta ekspertiem, lai pārrunātu  projekta norisi klātienē, izzinātu iesaistīto kopienu paveikto un precizētu katras kopienas specifiskās vajadzības un sniegtu ievadu programmas “Izzini, dari, ietekmē!” satura jautājumos.

Vasaras skola

No 17. līdz 19. augustam mūsu skolas komanda skolnieces Valērija Belova un Arina Gucunajeva, vēstures skolotāja Jana Freimane un latviešu valodas skolotāja Irēna Oše, kā arī folkloras ansambļa vadītāja Jekaterina Cema piedalījās Izglītības attīstības centrs organizētajā vasaras skolā Latvijas Universitātes Konferenču un atpūtas kompleksā “Ratnieki” Līgatnes novadā.

Vasaras skola tika īstenota projekta “Izzini, dari, ietekmē!” (IzDarI) ietvaros, kurā satikās 12 projektā iesaistītās skolas no visas Latvijas, lai aktīvi un radoši atskatītos uz to, kas projektā noticis katrā kopienā un gūtu ierosmes jaunām pilsonisko iniciatīvu idejām. Pasākuma gaitā bija iespēja tikties ar jomas ekspertiem, kas dalījās pieredzē un zināšanās, kā vērtēt sabiedrībā notiekošo, kā sadarboties ar citiem, kā savu vietu darīt pievilcīgāku un atpazīstamāku. Ikvienam bija iespēja stiprināt gan savas profesionālās prasmes, gan arī gūt prieku no kopā būšanas.

Vairāk par projektu – ej.uz/Projekts_IzDarI

Kurzemes reģionālais seminārs

15. oktobrī mūsu skolas komanda piedalījāsIzglītības attīstības centrsorganizētajā Kurzemes reģionālajā seminārā, kurā satikās 4 skolas: Liepājas Liedaga vidusskola, Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Ventspils 4. vidusskola un Saldus pamatskola.

Semināra laikā dalībnieki atskatījās uz izpētīto par iedzīvotāju iespējām vietējās kopienās un dalījās ar priekšlikumiem iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Pasākuma noslēgumā tika izvērtēts līdz šim paveiktais, kā arī apkopotas idejas iegūtās pieredzes tālākai izmantošanai.

Vairāk par projektu – ej.uz/Projekts_IzDarI