You are currently viewing  

 

Jaunieši aicināti pieteikties finansējumam un īstenot savas idejas

Lai sniegtu atbalstu jauniešu iniciatīvu īstenošanai, Liepājas valstspilsētas pašvaldība no 18. septembra līdz 22. oktobrim izsludina jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 10 000 eiro.

Konkursa mērķis, finansiāli atbalstot jauniešu iniciatīvas, ir veicināt jauniešu līdziesaisti pilsētvides, izglītības, kultūras, sporta, veselības un citos jaunatnei un pilsētai nozīmīgos procesos.

Iniciatīvas iesniegt aicināti jaunieši, kuri dzīvo vai iegūst izglītību Liepājā un kuri ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Konkursa kopējais finansējums ir 10 000 eiro, taču vienai iniciatīvai iegūstamais finansējums ir līdz 500 eiro. Iniciatīvu projektu pieteikumus pēc to iesniegšanas izvērtēs konkursa komisija. Konkursu īsteno Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība ”Jauniešu māja”.

Pieteikumus jaunieši aicināti iesniegt līdz 22. oktobrim, elektroniski nosūtot uz e-pastu konkurss@liepaja.edu.lv, iesniedzot klātienē “Jauniešu mājā” vai sūtot pa pastu uz adresi: Kungu iela 24, Liepāja, LV-3401. Plašāka informācija par projektu iesniegšanu pieejama pašvaldības mājaslapā šeit: www.liepaja.lv/dokumenti/jauniesu-iniciativu-projektu-konkursa-noteikumi-2023-gadam

Lai jaunieši sekmīgāk apgūtu projektu īstenošanas prasmes, “Jauniešu māja” 5. oktobrī organizēs apmācības, kurās būs iespēja gūt ieskatu un atbalstu projektu rakstīšanā − no ideju ģenerēšanas līdz to formulēšanai un pieteikuma aizpildīšanai. Informācija par apmācību norises laiku un pieteikšanās kartību sekos.

Liepājas BJC struktūrvienība “Jauniešu māja”