You are currently viewing JSPA iniciatīvas “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas Kontakts” ietvaros projekts “Atspēriens”

JSPA iniciatīvas “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas Kontakts” ietvaros projekts “Atspēriens”


JSPA iniciatīvas “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas Kontakts”  ietvaros Liepājas Izglītības pārvaldes apstiprinātā  projekta “Atspēriens” (Mācīties pilsonisko līdzdalību un būt kopā, mācīties darot)” NR.VP2022/3-21 ietvaros 14.septembrī Liepājas Liedaga vidusskolā 10.klašu skolēniem un līdzpārvaldes jauniešiem notika “Playback” teātra nodarbība, kuru vadīja psiholoģe Marija Bambuļaka.  Nodarbības laikā jaunieši ieguva priekšstatu par “Playback” teātra metodēm un veidiem. Attīstīja pozitīvas komunikācijas prasmes, vadīšanas prasmes, prasmi strādāt komandā, ka arī paaugstināja mācību motivācijas un iniciatīvas līmeni un vēlmi aktīvi līdzdarboties skolā.


Iniciatīvas mērķis: Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.

Iniciatīvas ietvaros: tiek sekmēta izglītojamo aktīva pilsoniskā līdzdalība, veicināta izglītojamo labbūtība, sniegts atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.