Karjera. Izglītības programmas un tālākā izglītība

Izvēlies studijas virzienu Latvijā

Matemātikas un IKT jomā

Augstskolas nosaukums Fakultāte Nākotnes profesija
Matemātika
Liepājas Universitāte (LiepU)

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Augstas kvalifikācijas modelēšanas, statistikas matemātiķis
Liepājas Universitāte (LiepU) Fizikas un matemātikas fakultāte Matemātiķis ražošanas tehnoloģiju attīstības, biznesa, vides jomā
Daugavpils Universitāte (DU) Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte  Matemātikas, informātikas skolotājs Iestāžu, sabiedrības vadītāji
Rīgas Strādina
Universitāte (RSU)
Matemātikas fakultāte Biznesa, ekonomikas, mārketinga,
uzņēmējadarbības jomu speciālisti
Ventspils augstskola Matemātikas fakultāte Biznesa, uzņēmumu vadība, Elektronikas inženieris, kuģu navigācijas elektrotehnikas speciālists
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Liepājas Universitāte (LiepU) Informācijas tehnoloģijas programma Programmēšanas inženieris
Liepājas Universitāte (LiepU) Viedo tehnoloģiju (mehatronika) programma Mehatronikas inženieris
Latvijas Universitāte (LU)
Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas (sadarbībā ar RTU) fakultāte Programmētājs, datorzinātņu speciālists
Latvijas Universitāte (LU) Datorzinātnes Datorzinātņu speciālists
Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU) Datorzinātnes un informācijas          tehnoloģiju fakultāte Apdrošināšanas un finanšu IT speciālists, Datortīkla administrators, IT datu bāzu administrators, IT auditors, IT konsultants, Loģistikas IT speciālists, Programmētājs,
Programmēšanas inženieris, Sistēmanalītiķis, IT sistēmu arhitekts, Tehnisko sistēmu administrators, Tehnisko sistēmu diagnostikas inženieris, Testētejs, Tīmekļa lietojumu inženieris
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU) Datorvadības un datorzinātnes fakultāte Datorzinātņu, datorvadības inženieris
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU) Informācijas tehnoloģijas ilgtspējas attīstības programma
Programmēšanas inženieris

 

Politikas, jurisprudences, diplomātijas jomā

Augstskolas nosaukums Fakultāte Nākotnes profesija
Politika
Latvijas Universitāte (LU) Politikas zinātne (Eiropas studijas, Starptautiskās politikas, Politikas un sabiedrības, Publiskās politikas un pārvaldes, Eiropas pārvaldības apakšprogrammas) Pasniedzējs, biroja vadītājs, diplomāts, valsts, sabiedrisko iestāžu, privātā sektora darbinieks
Rīgas Stradiņa Universitāte (RSU) Politika un politiskā komunikācija (socioloģijas, politoloģijas, antropoloģijas
apakšprogrammas)
Politiķis, politikas analītiķis, Eiropas Savienības, Latvijas valsts, privātā sektora, mediju darbinieks
Jurisprudence
Latvijas Universitāte (LU) Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātne Jurists (Valsts pārvaldē, privātajā sektorā, tiesā, prokuratūrā, advokatūrā, notariātā)
Rīgas Stradiņa Universitāte Medicīnas, sociālās tiesības Jurists medicīnā, cilvēku tiesībās
Rīgas Stradiņa Universitāte (RSU) Policijas darbs

Jurists kriminālistikā, operatīvo izziņu metodoloģija

Ekonomikas un kultūras augstskola Tiesību zinātne Juristi, juristkonsuli, tiesības dibināt savu privātpraksi
Rīgas juridiskā augstskola Tiesības un bizness Juristi, dažādu līmeņu vadītāji
Rīgas juridiskā augstskola Tiesības un diplomātija
(mācības angļu valodā)
Juristi, dažādu līmeņu vadītāji
Biznesa vadības koledža Tiesību zinātnes ( 1.līmeņa augstākā izglītība) Jurista palīgs
Juridiskā koledža Kiberdrošība un personas datu aizsardzība Drošības speciālists
Juridiskā koledža Tiesību zinātnes Jurista palīgs
Alberta koledža Komercdarbības tiesiskais regulējums Jurista palīgs (komecdarbības jomā)

 

Fizikas, ķīmijas, inženierzinātņu jomā

Augstskolas nosaukums Fakultāte Nākotnes profesija
Fizika
Latvijas Universitāte (LU) Fizika (eksperimentālā,
teorētiskā fizika, inženierfizika)
Fiziķis pētniecībā, industrijā
Daugavpils Universitāte (DU) Fizika (nanotehnoloģijas,
materiālu apstrādes tehnoloģija)
Fizikas, matemātikas skolotājs
Darba aizsardzības inženieris
Rīgas Stradiņa Universitāte (RSU) (sadarbībā ar Rīgas tehnisko universitāti RTU) Medicīnas inženierija un fizika Fizikālo tehnoloģiju inženieris
medicīnā, ražošanā
Ķīmija
Rīgas tehniskā universitāte (RTU) Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija Laborants, pašnodarbinātā persona, individuālais komersants ķīmijas nozarē vai ar to saistītajos uzņēmumos Ķīmijas tehnoloģiju inženieris, laborants, tehnologs, asistents
zinātniskajos pētījumos
Rīgas tehniskā universitāte (RTU) Ķīmijas tehnoloģija Laborants, pašnodarbinātā persona, individuālais komesants ķīmijas nozarē vai ar to saistītajos uzņēmumos Ķīmijas tehnoloģiju inženieris, laborants, tehnologs, asistents
zinātniskajos pētījumos
Latvijas Universitāte (LU) Ķīmijas fakultāte Profesionāls ķīmiķis, darba aizsardzības speciālists, dabaszinātņu skolotājs
Rīgas Stradiņa Universitāte (RSU) Farmācijas ķīmija Farmaceits, zāļu izplatītājs
Daugavpils Universitāte (DU) Ķīmijas programma Bioloģijas un ķīmijas skolotājs, ģeogrāfijas un bioloģijas skolotājs Darba aizsardzības speciālists
Inženierzinātne
Rīgas tehniskā universitāte (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Būvniecības inženieris
Rīgas tehniskā universitāte (RTU) Elektrotehnikas un vides
inženierzinātņu fakultāte
Transportbūvju, vides, siltuma, gāzes un ūdens sistēmu, siltuma, gāzes, ūdens tehnoloģiju inženieris
Rīgas tehniskā universitāte (RTU) Drošības inženierija Darba aizsardzības vecākie speciālisti iestādēs, uzņēmumos, Valsts darba inspekcijas darbinieki
Rīgas tehniskā universitāte (RTU) Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija Attīstības plānošanas inženieris, pilsētekonomikas plānošanas inženieris
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU) Lauksaimniecības inženierzinātne Autotransporta, lauksaimniecības tehnikas, pārtikas iekārtu inženieris
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU) Mežinženierija Mežsaimniecības inženieris
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU) Vide un ūdenssaimniecība Mežsaimniecības inženieris
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU) Zemes ierīcība un mērniecība Zemes ierīcības inženieris
Latvijas Universitāte (LU) Industriālās inženierijas vadība Sistēmu vadības inženieris industrijas uzņēmumos
Liepājas Universitāte (LiepU) Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija Vides inženieris

 

Bioloģijas, medicīnas, veterinārijas, farmācijas jomā

Augstskolas nosaukums Fakultāte Nākotnes profesija
Bioloģija
Latvijas Universitāte (LU) Bioloģija Biologs
Latvijas Universitāte (LU) Biotehnoloģija un bioinženierija Bioinženieris
Rīgas Stradiņa Universitāte (RSU) Biomedicīna Biomedicīnas speciālists
Rīgas Stradiņa Universitāte (RSU) Rūpnieciskā farmācija Rūpniecikā farmaceita profesija
Daugavpils Universitāte (DU) Bioloģija Biologs
Medicīna, farmācija
Rīgas Stradiņa Universitāte (RSU) Medicīna Ārsts (dažādas specialitātes)
Rīgas Stradiņa Universitāte (RSU) Fizioterapija Speciālists veselības aprūpē,
fizioterapeits
Rīgas Stradiņa Universitāte (RSU) Farmācija Farmaceits
Latvijas Universitāte (LU) Medicīna (ārstniecība, farmācija, māszinības, radiogrāfija, zobārstniecība) Ārsts, farmaceits, zobārsts
Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija Fizioterapija Sporta fizioterapeits
Daugavpils Universitāte (DU) Fizioterapija Speciālists veselības aprūpē
LU Rīgas 1. medicīnas koledža Medicīna (1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma) Vecmāte, farmaceita asistents, ārsta palīgs, medmāsa
LU Rīgas 1. medicīnas koledža Zobārstniecība Zobu tehniķis, zobārstniecības māsa
LU Rīgas 1. medicīnas koledža Arodizglītība Zobārsta asistents, māsas palīgs, aprūpētājs
LU P.Stradiņa medicīnas koledža Kosmetoloģija (1. līmeņa
augstākās izglītības programma)
Kosmetologs
Sarkanā Krusta medicīnas koledža Māszinības (1. līmeņa augstākās izglītības programmas) Medmāsa
Sarkanā Krusta medicīnas koledža Ārstniecība (1. līmeņa augstākās izglītības programmas) Ārsta palīgs, neatliekamās medicīnas ārsta palīgs
Sarkanā Krusta medicīnas koledža Ārstnieciskā masāža (1. līmeņa augstākās izglītības programmas)
Masieris
Sarkanā Krusta medicīnas koledža Farmācija (1. līmeņa augstākās izglītības programmas) Farmaceita asistents
Veterinārija
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU) Veterinārmedicīna Veterinārārsts