Iespējas un ieguvumi iesaistoties pieaugušo izglītībā

Prezentācija par pieaugušo izglītību