You are currently viewing Karjeras iespējas tehnoloģiju jomā

Karjeras iespējas tehnoloģiju jomā

Eiropas Digitālo prasmju nedēļas laikā, 27.aprīlī, skolā pie 10.klases skolēniem viesojās IT uzņēmuma Accenture projektu vadītājs Aigars Buncis. Skolēniem tika pastāstīts par karjeras iespējām IT nozarē. Lektors iepazīstināja  ar savu pieredzes stāstu karjeras izvēlē tehnoloģiju jomā. Skolēniem tika piedāvāts interaktīvi piedalīties vairākās aktivitātēs un noslēgumā, ātri un precīzi atbildot uz viktorīnas jautājumiem,  Nikolajs Kuļiņičs ieguva galveno balvu.

Akcents tika likts uz mācīšanos un izaugsmi visa mūža garumā, uz nākotnē darba tirgū nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm, tika aktualizēta STEAM mācību priekšmetu loma un zināšanas nākotnes darba tirgū, un to iespēja apgūt studiju programmās Latvijā.

Elita Malovka

karjeras konsultante