You are currently viewing Karjeras stunda 12.a klasē

Karjeras stunda 12.a klasē

9.septembrī 12.a klasē notika divas karjeras stundas. Pirmajā stundā skolas karjeras konsultante Elita Malovka iepazīstināja skolēnus ar Latvijas izglītības sistēmu un tālākās izglītības iespējām pēc 12.klases, par studiju fondiem, stipendijām, par nākotnes prasmēm, darba tirgus tendencēm un ko sagaida darba devēji no jaunajiem darbiniekiem.

Otrajā stundā ar skolēniem strādāja Angelina no Bulgārijas, kura Latvijā ir Eiropas mobilitātes programmas jauniešiem ietvaros. Nodarbības laikā Angelina   iepazīstināja ar 5 iespējām (Jauniešu apmaiņa, Erasmus akadēmiskā apmaiņa, DiscoverEU, Eiropas Solidaritātes korpuss un ceļošana kā Au pair) un personīgo pieredzi, piedaloties Eiropas mobilitātes programmā. Jauniešiem tika piedāvāti arī vairāki interaktīvi uzdevumi, kā arī grupās sagatavot pāris minūšu prezentāciju par savu valsti un dzimto pilsētu. Jaunieši labprāt iesaistījās, un uzstāšanās bija atraktīva.

Pasākums notika angļu valodā, kura laikā jaunieši varēja pārliecināties par savām svešvalodu zināšanām un prasmi tās pielietot. Jaunieši atzina, ka nodarbība bijusi interesanta un lietderīga.