You are currently viewing Karjeras stunda kopā ar Eiropas mobilitātes programmas jauniešiem

Karjeras stunda kopā ar Eiropas mobilitātes programmas jauniešiem

18.maijā skolā viesojās Angelina no Bulgārijas un Maksimilans no Itālijas, kuri Eiropas mobilitātes programmas ietvaros 11. b klases skolēnus angļu valodas stundas laikā  iepazīstināja ar 5 iespējām (Jauniešu apmaiņa, Erasmus akadēmiskā apmaiņa, DiscoverEU, Eiropas Solidaritātes korpuss un ceļošana kā Au pair) un personīgo pieredzi, piedaloties Eiropas mobilitātes programmā. Jauniešiem tika piedāvāti arī vairāki interaktīvi uzdevumi, kā arī grupās sagatavot pāris minūšu prezentāciju par savu valsti un dzimto pilsētu. Jaunieši labprāt iesaistījās, un uzstāšanās bija atraktīva.

Pasākums notika angļu valodā, kura laikā jaunieši varēja pārliecināties par savām svešvalodu zināšanām un prasmi tās pielietot. Jaunieši un angļu valodas skolotājas atzina, ka nodarbība bijusi interesanta un lietderīga.