You are currently viewing Karjeras nedēļas SUPERVAROŅI

Karjeras nedēļas SUPERVAROŅI

Karjeras nedēļas laikā klases tika aicinātas piedalīties konkursā “MŪSU SUPERVARONIS”. Konkursa nosacījumi – apmeklēt kādu uzņēmumu, vai supervaroni uzaicināt uz skolu, vai meklēt supervaroni skolā.

            Paldies visām klasēm, kuras piedalījās konkursā un noformēja plakātu vai fotogrāfiju.

            Paldies visiem par piedalīšanos dažādās Karjeras nedēļas aktivitātēs!

Karjeras konsultante Elita Malovka

1.B klases SUPERVARONIS

 


1.A klases SUPERVAROŅI

1.A klase projekta “Mans supervaronis” ietvaros izvēlējās savu supervaroni – Angļu valodas skolotāju (Marinu Čičko) un matemātikas skolotāju (Klases audzinātāju – Lindu Gusevu). Izvēlētos supervaroņus klases skolēni attēloja savos zīmējumos – gan attēlojot, reālā dzīves skatījumā, gan fantazējot, kāds tad būtu izvēlētais skolotājs kā saupervaronis! Katram skolēnam bija iespēja pastāstīt savu redzējumu.

 

 


2.b SUPERVARONIS

Skolas medmāsa Jelena Nikolajeva

 


8.b SUPERVAROŅI