Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar izglītojamajiem kavējumu novēršanai