Kārtība “Liepājas Liedaga vidusskolas starptautiskā projekta “Exchanges for all” dalībnieku atlases kritēriji un organizācijas kārtība”