Kārtība par Liepājas Liedaga vidusskolas izglītojamo, pedagogu, atbalsta personāla un vadītāja rīcību konfliktsituācijās un gadījumos, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība