You are currently viewing Kas es varētu būt?
IMG 20200214 WA0041

Kas es varētu būt?

      Skolas 2. klašu skolēni un klases audzinātājas Projekta nedēļas laikā piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā   “Kas es varētu  būt?” SIA “Art Soapworks”. Pasākums tika organizēts ESF projekta “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

      Radošās darbnīcas laikā SIA “Art Soapworks” darbiniece iepazīstināja ar ziepju ražotnes uzņēmumu, tā darba vidi un ražošanas procesu. Skolēni uzzināja, ka uzņēmums radies tikai 2009. gadā, bet tā produkciju ir iecienījuši ne tikai Latvijā, bet arī Polijā, Vācijā un citur. Atšķirībā no parastās ziepju produkcijas, šeit ražotajās ziepēs ir apvienotas dabisko izejvielu kvalitatīvās īpašības ar  neparastu dizainu. Iepazīstoties ar produkciju, skolēnus pārsteidza ziepju dažādās formas, krāsas un smaržas. Šodien pieprasītākās ziepes ir ar mantiņu, piemēram, Poniju, mašīnu, dzīvnieciņu.

      Skolēni iepazina ziepju pagatavošanas materiālus, dabīgās izejvielas, dizaina izvēli un noformējuma izstrādi. Skolēni mācījās saprast ziepju ražotāja darba pienākumus, darbā lietojamo aprīkojumu un darba apstākļus. Darbnīcas vadītāja iepazīstināja skolēnus ar profesionāla ziepju ražotāja darba iemaņām: pacietība, roku un pirkstu veiklība, formas un gaumes izjūta. Skolēni uzzināja, ka profesionālim ir labi jāzina un jāmācās ķīmija, bioloģija, veselības mācība, matemātika un mājturība.

      Skolēni patstāvīgi profesionālu ziepju ražotāju uzraudzībā katrs sev pagatavoja dažādas formas, krāsas ziepi. Pēc tam katrs salocīja un apzīmēja sava ziepes gabaliņa iepakojumu (kastīti). Skolēni pārrunāja ziepju kā suvenīra dažādo dizainu un klasē noorganizēja savu saražoto ziepju izstādi.

      Skolēni atzina, ka pasākums ļoti patika un bija interesants, jo iepazina ziepju ražošanas procesu, tā specifiku un mācījās attīstīt savas iemaņas ziepju ražošanā.  Skolēni pārliecinājās par savu interesi iepazītajā profesijā.