You are currently viewing Kas ir karjera!

Kas ir karjera!

Karjeras nedēļas laikā 9.a un 9.c (2. klašu grupai) klasēm notika integrētās latviešu valodas un karjeras izglītības stundas. Stundas vadīja skolotāja Līga Kalugina un karjeras konsultante Elita Malovka. Stundas mērķi sasaucās gan ar apgūstamā priekšmeta saturu, gan skolas karjeras izglītības programmu un šīs nedēļas aktualitāti – Karjeras nedēļu.

Stundas laikā skolēni diskutēja par tādiem jautājumiem – kas jāņem vērā, izvēloties savu nākotnes profesiju, vai profesiju jāizvēlas visam mūžam, kādas prasmes darba tirgū būs svarīgas pēc 3 – 5 gadiem, kur meklēt informāciju par profesijām, kā izpētīt, vai noteiktā profesija varētu būt piemērota tieši man?
Stundas noslēguma, uzdodot jautājumu – vai tu uzzināji, ko jaunu – skolotājas priecājās, ka rokas pacēla visi skolēni.