You are currently viewing Konkurss “Es protu un daru”

Konkurss “Es protu un daru”

2.maijā LVT 7.-9.klašu konkursā “Es protu un daru” mūsu skolu pārstāvēja 7.c un 7.a klases komandas, kopumā 14 skolēni. Noteiktā laikā un secībā komandas devās veikt uzdevumus sekojošās jomās: iekštelpu apdares darbi, metālapstrāde, programmēšana un datorsistēmas, automehānika, mehatronika, šūto izstrādājumu ražošana, loģistika. Skolēni atzina, ka uzdevumi bija interesanti, pildījuši ar aizrautību. Šoreiz izpalika godalgotas vietas, bet prieku par piedalīšanos un Pateicības saņēma visi.

Kopā ar skolēniem bija karjeras konsultante Elita Malovka un 7.c klases audzinātāja Žanna Sverļikova.