You are currently viewing Krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā “Tatjanas diena 2021”

Krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā “Tatjanas diena 2021”

Apsveicam skolēnus

Nr. Skolēna vārds, uzvārds Klase Vieta Valstī Skolotājs-sagatavotājs Priekšmets
1 Diāna Akaičeva 8.b Atz. Tatjana Perčatkina Vizuālā mākslā
2 Adriana Visocka 9.b 2. Natālija Zabeļina Krievu valodā
3 Nellija Orešina 8.d 2. Natālija Zabeļina Krievu valodā
4 Marija Dzalba 10.a 2. Tatjana Perčatkina Vizuālā mākslā
5 Viktorija Vasiļenko 11.b 1. Tatjana Dzalba Pētnieciskais darbs

Paldies arī skolotājiem