You are currently viewing Labbūtības ceļakarte

Labbūtības ceļakarte

No 19.-21.08.2021.g. mūsu skolas jaunieši piedalījās mācībās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”  ietvaros.

Mācību laikā pašpārvalžu līderi un atbalsta persona-skolotājs apgūva zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, kā arī pārmaiņu vadību. Tāpat tika izstrādāta īpaša Labbūtības ceļakarte – labsajūtas celšanas plāns savas skolas kopienai.

Turpinot mācības, septembrī notiks vienas dienas tiešsaistes mācības jauniešu līderiem un atbalsta personām-skolotājiem. Savukārt, no oktobra līdz decembrim pašpārvalžu komandas, kas būs izstrādājušas skolas “Labbūtības ceļakarti”, saņemot līdz 1000 eiro finansējumu, īstenos to ieviešanas projektus savās skolās.