You are currently viewing Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi

Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi

Šogad viena no tēmām vizuālā mākslā bija “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” saistībā ar gaidāmajiem kārtējiem XXVII Vispārējiem Latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem, kas notiks 2023. gadā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam. Caur šo tēmu vizuālā mākslā skolēniem bija iespēja iepazīt un stiprināt savu patriotismu, valstisko apziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, veicināt savu radošo spēju attīstību un iniciatīvu izpaužot sevi ar dažādiem vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem. Kā arī turpināt attīstīt un pilnveidot prasmes krāsu toņu un pustoņu izveidē savos radošajos mākslas darbos.

Skolēnu uzdevums bija akcentēt savai dzīvesvietai (pagastam, novadam, pilsētai, Latvijas vēsturiskajai zemei Kurzemeiraksturīgo: vidēdabākultūrā (māksla, arhitektūra, mūzika utt.), vēsturē (visa veida kultūrvēsturiskais mantojums, folklora, etnogrāfija utt.).

Tādejādi šī uzdevuma ietvaros Liepājas Liedaga vidusskolas 4.-9.klašu skolēni mēģināja saskatīt un attēlot tieši mūsu “Liepājas pilsētas 150 toņus un pustoņus” apkārtējā vidē, dabā, kultūrā un vēsturē.

Rezultātā tapa brīnišķīga mūsu skolas skolēnu radošo darbu izstāde, kurā kopumā ir eksponēti 4.-9.klašu skolēnu 50 radošie mākslas darbi.

Laipni lūgti apskatīt mūsu skolas skolēnu radošo darbu izstādi 2.stāva foajē un skolas gaitenī pie aktu zāles!

Vizuālās mākslas skolotāja,

Marika Beļēviča