You are currently viewing Liedaga skola aktīvi iesaistījās Liepājas pašvaldības iniciētā smēķēšanas profilakses projektā 6. un 7. klašu skolēniem “Misija V”

Liedaga skola aktīvi iesaistījās Liepājas pašvaldības iniciētā smēķēšanas profilakses projektā 6. un 7. klašu skolēniem “Misija V”

Tas ir kritisks vecumposms, kurā bērni lielākoties svārstās starp “par” un “pret” kādu neatļautu vielu lietošanas uzsākšanai. Projekts ir veidots tā, lai maksimāli sasniegtu projekta mērķi – veicināt smēķēšanas novēršanu, akcentējot papildu ieguvumus, kas rodas, nesmēķējot. Īstenojot atkarību profilakses kampaņas un uzrunājot pusaudžus, ir būtiski izvairīties no nosodīšanas, kaunināšanas, moralizēšanas, biedēšanas un vainas apziņu veicinošām metodēm, runājot par tēmu – smēķēšana. Projekts “Misija V” ir apjomīgs, sastāv no 3.kārtam  un paredz aktīvu iesaisti gan no skolēnu, gan skolotāju, gan skolas darbinieku, gan vecāku puses.

Aprīlī atkarību profilakses speciālisti stāstīja skolēniem par atkarībām kopumā, tai skaitā par smēķēšanu. Uz iegūtās teorētiskās informācijas bāzes maijā skolēni piedalīsies nākamajās projekta kārtā,  pildot “Misija V” uzdevumus.