You are currently viewing Lieldienu volejbola spēles starp skolēniem un skolotājiem

Lieldienu volejbola spēles starp skolēniem un skolotājiem

Šodien mūsu skolā veiksmīgi noritēja Lieldienu volejbola kauss “Skolēni pret skolotājiem”

Paldies visiem atbalstītajiem! Īpaši paldies 10.b klasei par muzikālu sveicienu! 

Gaidām visas komandas 19.04. plkst.12:40 aktu zālē uz apbalvošanu!