You are currently viewing Veiksmīga sadarbība ar teātriem 2.semestrī.

Veiksmīga sadarbība ar teātriem 2.semestrī.

2.semestrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Liepājas Liedaga vidusskola veiksmīgi sadarbojās ar teātriem Liepājā un Rīgā. Mūsu skolai ir stipras tradīcijas teātru mākslas jomā, daudz talantīgu audzēkņu  ar izciliem panākumiem piedalījās Latvijas skatuves runas konkursā, aktīvi darbojās skolas teātris “Balagančiks”. Šogad izvēlējāmies dziļāk iepazīties ar  lieliem teātru māksliniekiem un apmeklēt izrādes klātienē gan Liepājā, gan Rīgā.  Pavasarī notika braucieni uz  M.Čehova Rīgas Krievu teātri:  3.c klase apmeklēja izrādi “Trīs siventiņi un vilks”, 6.a un 6.b klases ar prieku noskatījās izrādi “Mazais princis”, 8.klases 44 skolēni apmeklēja izrādi “Grāfs Monte-Kristo. Esmu Edmons Dantess” literatūras stundas ietvaros.

No marta sākām aktīvi apmeklēt Liepājas teātra izrādes. 2.b klase ar klases audzinātāju Aļonu Kozlovsku apmeklēja izrādi “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”; izrādi “Polianna” apmeklēja 3.a, 4.a, 5.c klases.

“Daudz tekstu, bija grūti, bet  interesanti pirmo reizi apmeklēt Liepājas teātri”,  

– teica skolēni un skolotāji. 

“Līnenas skaistumkaralieni” ar lielu interesi noskatījās 11.b klases skolēni. Mātes un meitas konflikts, iespēja pārvarēt grūtības, saprast, ka jādzīvo  citādāk – tas viss sasaucās ar jauniešu dzīves jēgas meklējumiem.

Izrādi “Kaija” pēc A.Čehova lugas no sākuma noskatījās neliels pulciņš skolēnu, skolas teātra dalībnieki, bet maijā jau 90 10.-12.klašu skolēni. Mūžīgā klasika mūsdienu izpildījumā ļauj saprast A.Čehova lugas būtību un jēgu, saprast, kāpēc joprojām tā ir aktuāla luga , jo  lugas varoņi dzīvo starp mums un internetā.

Cik labi, ka Liepājā ir profesionālais teātris!