You are currently viewing Liepājas Universitāte vēlas nākt pretim savas pilsētas, sava reģiona un savu sadarbības partneru vidusskolēniem.
Logo

Liepājas Universitāte vēlas nākt pretim savas pilsētas, sava reģiona un savu sadarbības partneru vidusskolēniem.

Sveicināti!

            Šis laiks diktē savus noteikumus, un daudz kas mūsu dzīvē ir neatgriezeniski mainījies. Liepājas Universitāte vēlas nākt pretim savas pilsētas, sava reģiona un savu sadarbības partneru vidusskolēniem.

            Vidusskolu beidzēji šobrīd dzīvo saspringtā ritmā, zināšanas iegūstot attālinātu mācību procesā, kā arī sadzīvo ar spriedzi un neziņu par gala eksāmenu skaitu un norisi.

            Tā kā valstij ir vajadzīgi zinoši, labi sagatavoti speciālisti, Liepājas Universitāte piedāvā Jūsu skolas beidzējiem, kuri uzrāda labas sekmes, Jūsuprāt, ir gatavi studijām universitātē un atbilst uzņemšanas noteikumu kritērijiem, studēt eksakto vai humanitāro jomu studiju programmās.

            Valodu zināšanas ir viens no ietekmīgākajiem līdzekļiem, lai efektīvi strādātu daudzās profesijās. Liepājas Universitāte šogad ir izlēmusi sniegt iespēju sasniegt izcilību, apgūstot valodas daudzveidīgās kombinācijās, kā arī kļūt par valodu skolotāju. Savukārt eksakto zinātņu studiju programmas sagatavo speciālistus, kuri spēj darboties praktiski visās inženiertehniskajās nozarēs, prot izstrādāt iekārtas ar integrētu elektronikas un datorvadības lietojumu, apkalpot mūsdienīgu ražotņu automātiskās līnijas.  Inženieri ir ļoti pieprasīti visur, kur valda automatizācija, robotika un mākslīgais intelekts.

Izvēloties Liepājas Universitāti, students iegūst:

iespēju studēt budžetā, iespēju piedalīties zinātniskajos procesos kvalificētu zinātnieku vadībā.

Īpaši piedāvājam Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē studiju programmas “Eiropas valodu un kultūras studijas” vai “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija”. Savukārt Dabas un inženierzinātņu fakultātē – “Informācijas tehnoloģijas”, “Mehatronika” (“Viedās tehnoloģijas”), “Vides un atjaunojamo energoresursu inženierija un pārvaldība”. Vairāk par studiju saturu un iespējām www.liepu.lv

            Novēlot visiem veselību, pacietību un veiksmi, aicinām šajā izaicinājumu pilnajā laikā studēt tuvāk mājām! 

Liepājas Universitātes vārdā

galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

Simona Laiveniece 

 

Saziņai par procesa norisi:

Studiju prorektore Māra Zeltiņa (mara.zeltina@liepu.lv).