You are currently viewing 🎨Liepājas valstspilsētas vizuālās mākslas olimpiāde 4 . – 9. klasēm

🎨Liepājas valstspilsētas vizuālās mākslas olimpiāde 4 . – 9. klasēm

Untitled5
Nr. Skolēna uzvārds, vārds Klase Skolā Pilsētā Sagatavotājs
1 Volkova Aleksandra 9.c   2. Aelita Lekareva, Marika Beļēviča