You are currently viewing LMMDV apmeklējums

LMMDV apmeklējums

23.februārī mūsu skolas 9.klašu skolēni, kuriem interesē izglītības programmas, kuras iespējams apgūt LMMDV,  kopā ar 9.a klases audzinātāju Anitu Gudkovu un karjeras konsultanti Elitu Malovku apmeklēja LMMDV. Skolēnus sagaidīja Mākslas virziena struktūrvienības vadītāja Dace Rozenbaha, kura iepazīstināja ar skolu, ar skolas jauno piebūvi, visām mākslas izglītības programmām, kuras skolā var apgūt. Skolēnus interesēja prasības iestājpārbaudījumiem, cik liels parasti ir konkurss un iespējas pēc skolas pabeigšanas studēt augstskolās. Ekskursijas laikā satikām arī jau bijušos mūsu skolas absolventus, kuri pastāstīja par savām mācībām LMMDV.