You are currently viewing Mācības un mācīšanās brīvā dabā

Mācības un mācīšanās brīvā dabā

2022.gadā no 21.novembra līdz 25.novembrim Liepājas Liedaga vidusskolas speciālisti: sākumskolas skolotāja Daila Notte un latviešu valodas skolotāja Irēna Oše piedalījās mācību kursā “Mācības un mācīšanās brīvā dabā” (Outdoor education and learning) Boloņā, Itālijā. Kursu organizēja Erasmus Learning Academy.

Kurss bija vērsts uz mācībām ārpus telpām, kas palīdz skolēniem pielāgoties apkārtējai videi un novērtēt dabas pasauli. 2021.gadā līdzīgā kursā piedalījās arī matemātikas skolotāja O. Maikova un latviešu valodas skolotāja J. Kalna.

D.Notte padalījās par pieredzi:

“Mans vislielākais ieguvums mobilitātes laikā bija sadarbība ar citu valstu pedagogiem un mūsu kopīgā apziņa, ka mācību process ir interesants, dinamisks, alternatīvs un izglītības joma, protams, ir uz pārmaiņu sliekšņa. Es piekrītu Itālijā satikto kolēģu viedoklim, ka mācību process tiek diferencēts, individualizēts un personalizēts, tomēr tas nevar būt viennozīmīgs. Izglītošana ir sarežģīta un vienmēr pilnveidojama.”

Līdzīgi arī kolēģe I.Oše atzina, ka

“Ļoti nozīmīga bija komunikācija ar citu valstu kolēģiem, jo mēs dalījāmies pieredzē, ieguvām jaunas, noderīgas idejas mācību darbam. Mūsu grupā bija pedagogi no Latvijas, Horvātijas, Somijas un Čehijas. Esmu pārliecināta, ka nākotnē mūsu sadarbība ar kolēģiem turpināsies.”

I.Oše pastāstīja, ka visas tēmas 5 dienu laikā bija saistošas, bagātas ar inovatīvajām mācību metodēm un aktīvu darbību telpās un dabā. Apmācību laikā tika piedāvāti gan teorētiskie uzdevumi, gan praktiskās aktivitātes. Īpaša uzmanība tika pievērsta grupu darbam.

D.Notte padalījās ar pieredzi, kas uz skolēnu un apkārtējo vidi liek paskatīties citādāk:

“Uzdevums komandā – viens dalībnieks neredz, otrs – nerunā, trešais visu dara tikai ar to roku, kura nav aktīvā darba roka, ceturtais dalībnieks drīkst darīt visu. Jāveic 10 uzdevumi – brīnišķīgi izveido empātiju, atgādina par iekļaujošo izglītību.”


Aktivitāte organizēta Erasmus+ projektā  “Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai” ietvaros.

Par projektu:
Erasmus+ projekta nosaukums: Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai
Erasmus+ projekta akronīms: TeachSCHOOL
Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: School for teachers and teachers for school
Erasmus+ projekta nr.: 2020-1-LV01-KA101-077280
Projekta ilgums: 01.09.2020. – 30.06.2023.
Maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 54866,00EUR.
Projekta ietvaros paredzēts organizēt apmācības 26 dalībniekiem (mobilitātes) uz 11 strukturētiem kursiem, kuri tiks organizēti Spānijā, Itālijā, Horvātijā un Grieķijā.