You are currently viewing Mācību gads vēl turpinās!

Mācību gads vēl turpinās!

Šonedēļ 7.-8.klases skolēni aktīvi piedalās projektā “Liepājas ezera iemītnieku monitorings”. Tika novadītas interaktīvas stundas Dabas mājā un novērotas putnu ligzdošanas vietas Liepājas ezera apkārtnē.