You are currently viewing Mācību kurss “Vecāki un skolotāji: būvējam tiltus” Tenerifē, Spānijā.

Mācību kurss “Vecāki un skolotāji: būvējam tiltus” Tenerifē, Spānijā.

2021.gadā no 13.septembra līdz 17.septembrim Liepājas Liedaga vidusskolas speciālisti: sociālais pedagogs Anna Ušeņina un logopēde Inga Dukule piedalījās mācību kursā “Vecāki un skolotāji: būvējam tiltus”  (PARENTS AND TEACHERS: BUILDING BRIDGES)” Tenerifē, Spānijā. Kursu organizēja organizācija Euromind Projects SL (iDevelop Teacher Training Department).

Kurss bija vērsts uz noderīgas stratēģijas apgūšanu efektīvai ģimenes un skolas sadarbībai, izmantojot domu un pieredzes apmaiņu grupās.

I. Dukules pieredzes stāsts:

“Pozitīvi vērtēju šo unikālo iespēju un pieredzi, kuru guvu brauciena laikā. Šajā laikā, atrodoties kopā ar citu valstu kolēģēm, kuras arī bija ieinteresētas aktuālu jautājumu risināšanā, guvu iedvesmu un motivāciju turpmākajam darbam. Es pārliecinājos, ka veiksmīga komunikācija sekmē pozitīvu rezultātu un “tiltu būvēšanu” ne tikai ar vecākiem, bet arī ar kolēģiem un skolēniem.”

I.Dukule pozitīvi novērtēja to, ka pārsvarā viss apmācības process bija balstīts uz diskusijām.

A.Ušeņina atzina, ka profesionālie, kā arī personiskie ieguvumi no dalības projektā ir pieredze, kontakti un mācību materiāli. Viņa uzskata, ka sociālais pedagogs skolā bieži arī pilda “tilta” funkciju starp skolu un vecākiem, nepārtraukti diskutējot un meklējot labākos risinājumus veiksmīgākai sadarbībai.  Komentēja A. Ušeņina.

“Izmantojot iespēju piedalīties Erasmus+ projektā, saņēmu papildus motivāciju, kas sekmē manu izturību, uzlabo komunikācijas prasmes un paplašina redzesloku darbā ar vecākiem.” 

I. Dukule piebilst 

“Apmācību laikā koncentrējos uz skolotāju izšķirošo lomu, kad tiek veidota sadarbības komanda jautājumu izskatīšanā un risināšanā,” 

Aktivitāte organizēta Erasmus+ projektā  “Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai” ietvaros.


Par projektu:

  • Erasmus+ projekta nosaukums: Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai
  • Erasmus+ projekta akronīms: TeachSCHOOL
  • Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: School for teachers and teachers for school
  • Erasmus+ projekta nr.: 2020-1-LV01-KA101-077280
  • Projekta ilgums: 01.09.2020. – 30.06.2023.
  • Maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 54866,00EUR.

    Projekta ietvaros paredzēts organizēt apmācības 26 dalībniekiem (mobilitātes) uz 11 strukturētiem kursiem, kuri tiks organizēti Spānijā, Itālijā, Horvātijā un Grieķijā.