You are currently viewing Mācību materiālu dāvinājums priekšmetam “Dizains un tehnoloģijas I un II”

Mācību materiālu dāvinājums priekšmetam “Dizains un tehnoloģijas I un II”

Šodien Liepājas Liedaga vidusskolā bija ieradusies pārstāvē Sandra no IT Izglītības fonda Start(it), lai uzdāvinātu mūsu skolai jaunos mācību materiālus vidusskolas posmam “Dizains un tehnoloģijas I un II.” Tie palīdzēs padziļināti apgūt tādus dizaina virzienus kā vides dizains, interjera dizains, pakalpojumu dizains, modes dizains un digitālo produktu dizains. Mācību materiālos ir iekļauti gan vietēji, gan starptautiski piemēri, darba uzdevumi un darba lapas, metodiskie materiāli, kas var noderēt, pedagogam organizējot darbu mācību stundās vidusskolas posmā mācību priekšmetā “Dizains un tehnoloģijas I un II.”