You are currently viewing Meistarklase par speciālām mācību vajadzībām
6ddb53a8 077e 44ce b186 ece5db587575

Meistarklase par speciālām mācību vajadzībām

2020.gadā no 29.jūnija līdz 3.jūlijam Liepājas Liedaga vidusskolas speciālisti I.Dukule un A.Ušņina piedalījās mācību kursā “”Mācību barjeru identificēšana – meistarklase par speciālām mācību vajadzībām (“Identifying barriers to learning – special educational needs masterclass”)” Limasolā, Kiprā.

A.Ušeņina atzina, ka “ Minēta tēma pašlaik ir ļoti aktuālā izglītības sistēmā. Uzskatu, ka Latvijai nepieciešams nopirkt vienu DSM-5 testu un adaptēt to, lai savlaicīgi izglītojamiem identificēt mācīšanas problēmas. Ir vērts atzīmēt, ka profesionālie, kā arī personiskie ieguvumi no dalības projektā ir pieredze un metodiskie materiāli.”

Savukārt, I.Dukule padalījās “Pozitīvi vērtēju šo unikālo iespēju un pieredzi, kuru guvu braucienu laikā,  strādājot ar speciālistiem, kuri ikdienā sniedz atbalstu izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, sadarbojas ar valsts instancēm un spēj dalīties ar tevi. ”

Aktivitāte organizēta Erasmus+ projektā “Meistarklases skolotājiem” ietvaros.

Vārds, uzvārds: Inga Dukule
Nosūtošā skola/izglītības iestāde: Liepājas Liedaga vidusskola
Mobilitātes valsts: Kipra
Mobilitātes veids: Meistarklase skolotājiem: Mācību barjeru identificēšana – meistarklase par speciālām mācību vajadzībām (“Identifying barriers to learning – special educational needs masterclass”)
Uzņemoša institūcija/organizācija: Shipcon, (Spyrou Kyprianou 5, office 401, Limassol 4001, Cyprus)
Mobilitātes perioda ilgums: 29.06.20.-3.07.20. (28.06.20.-04.07.20.) datumi.

MOBILITĀTES PIEREDZES STĀSTS

No 2020.g. 29. jūnijā līdz 3. jūlijam piedalījos projekta “Erasmus+” meistarklasē skolotājiem „Mācību barjeru identificēšana – meistarklase par speciālām mācību vajadzībām” (Identifying barriers to learning – special educational needs masterclass). Kursu tēma pašlaik ir aktuālā Latvujā un svarīga man, jo mani klienti ir bērni ar speciālām vajadzībām. Kā logopēds es strādāju ar izglītojamiem, konsultēju viņu vecākus un pedagogus par visām īpatnībām, kuri ietekmē mācīšanas procesu. Apmācības organizēja Shipcon, kuriem ir filiāli dažādos valstīs. Apmācību vadīja Angela ar lielu pieredzi šajā jomā. Ļoti derīgi bija apgūt gan teoriju, gan praksi.

Lektore dalījās ar savu pieredzi, strādājot Lielbritānijā, kā arī Kiprā. Nodarbības laikā Angela viegli pielāgojās mūsu interesēm un jautājumiem, ko es novērtēju ļoti augsti. Man pašai ir zināšanas par disgrāfiju un disleksiju, pateicoties lektorei daudz uzzināju par diskalkuliju, ADHD, ADD un citām disfunkcijām. Varu būt drošā un kompetenta sava darbā, identificējot problēmas un strādājot ar tiem.

Pateicoties dalībai Erasmus+ projektā, es pilnveidoju savu profesionalitāti, iepazinos ar jaunām metodēm un iespējām pedagoģijā. 

Īpašu uzmanību gribu pievērst “Mācīšanas risku izvērtēšanas tabulai” un mācīšanas traucējumu identificēšanas testam. Uzskatu, ka Latvijai ir nepieciešams iegadāties speciālus testus un adaptēt tos, lai savlaicīgi izglītojamiem identificēt mācīšanas problēmas.

Apmācības notika Limasolā, apmācības centrs organizēja arī sociālo programmu, savukārt katru apmācības dienu bija iespēja pagaršot tradicionālo ēdienu pusdienas laikā. Līdz ar to mums ar dalībniekiem bija iespēja patstāvīgi iepazīties ar Kipra kultūru un mentalitāti. Es apmeklēju kultūrvēsturiskus objektus, dabas objektus, nogaršoju tradicionālo ēdienu un dzērienu, apmeklēju vīna darītavu. Tas bija ļoti iespaidīgi pasākumi, kuri deva iespēju izjust citu kultūru un neformālā vidē veidot profesionālus sakarus. 

Pozitīvi vērtēju šo unikālo iespēju un pieredzi, kuru guvu braucienu laikā,  strādājot ar speciālistiem, kuri ikdienā sniedz atbalstu izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, sadarbojas ar valsts instancēm un spēj dalīties ar tevi. Es pārliecinājos, ka esmu kompetents un zinošs speciālists, protu produktīvi sniegt atbalstu bērniem ar dažādām problēmām.

Piedalīšanās Erasmus+ projektā devā iekšējo un ārējo motivāciju sevi pilnveidošana ka specialistu un ka cilvēku.