You are currently viewing Meitenm  un zniem vieta starpskolu sacens蘋bas vieglatltikas etrc蘋 6.-7. klasm

Meitenm un zniem vieta starpskolu sacens蘋bas vieglatltikas etrc蘋 6.-7. klasm

8.05.2024. LOC vieglatltikas man鱉 notika starpskolu sacens蘋bas vieglatltikas etrc蘋 6.-7. klasm. Sacens蘋bs meitenes un zni mrojs spkiem 4 discipl蘋ns un kopvrtjum Liedaga vidusskolas meiteu komanda izc蘋n蘋ja godpilno 2. vietu un zni ierindojs 3. viet.

Meiteu komanda:
Nr. Skolna uzvrds, vrds Klase Skol Pilst Sagatavotjs
1 Je躁izaveta Ri鱉kova 7.a 2. Dmitrijs Gorlaevs, Olga Ksenzova
2 Vladislava Dudarjonoka 7.a 2. Dmitrijs Gorlaevs, Olga Ksenzova
3 Aleksandra Gribana 7.a 2. Dmitrijs Gorlaevs, Olga Ksenzova
4 Aleksandra Kni禳a 7.a 2. Dmitrijs Gorlaevs, Olga Ksenzova
5 Po躁ina Poplavska 7.a 2. Dmitrijs Gorlaevs, Olga Ksenzova
6 Po躁ina Savicka 6.a 2. Dmitrijs Gorlaevs, Olga Ksenzova

Znu komanda:
Nr. Skolna uzvrds, vrds Klase Skol Pilst Sagatavotjs
1 Andrejs Petrovs 7.a 3. Dmitrijs Gorlaevs, Olga Ksenzova
2 Damirs 躉ivanskis 7.a 3. Dmitrijs Gorlaevs, Olga Ksenzova
3 Antons K躁ejenkovs 7.a 3. Dmitrijs Gorlaevs, Olga Ksenzova
4 Nazars Jeme躁janovs 7.a 3. Dmitrijs Gorlaevs, Olga Ksenzova
5 Maksims Marks Kruptovs 7.a 3. Dmitrijs Gorlaevs, Olga Ksenzova
6 Vladislavs Siicins 6.a 3. Dmitrijs Gorlaevs, Olga Ksenzova

Komandu sagatavoja Dmitrijs Gorlaevs un Olga Ksenzova

Lepojamies un priecjamies par m贖su skolas skolnusasniegumiem!