You are currently viewing 🥞Meteņi klāt!

🥞Meteņi klāt!

Trešdienā skolā notika Meteņdiena – pavasara sagaidīšanas svētki. Kopā ar skolotājiem, klašu audzinātājiem, vecākiem bērni čakli gatavojās Meteņiem un daudz uzzinaja par tradīcijām, dziesmām, tradicionālajiem ēdieniem. Ceturto klašu skolēni aicināja uz Meteņu dienas tirgu.

Skolēni tirgoja dažādus gardumus, uzlīmes, rokassprādzes, dekorus un dizaina lietas, kā arī ziepes un vannas bumbas.
Svētkus kuplināja cilvēki maskās – ķekatnieki, mācību programmas “Teātra māksla” 6.b klases skolēni, kurus sagatavoja skolotāja Tatjana Dzalba. Paldies soc. zinības skolotājai Elitai Karzonei!