You are currently viewing Metodiskā diena “Mūsdienīga un efektīva mācību stunda Vienotā skolā”

Metodiskā diena “Mūsdienīga un efektīva mācību stunda Vienotā skolā”

Rudens brīvlaikā, 26.oktobrī, skolā notika Metodiskā diena “Mūsdienīga un efektīva mācību stunda Vienotā skolā”. Sākumā direktora p.i. Aija Grīnberga ievadīja pedagogus metodiskās dienas norisē un atgādināja mācību stundas kvalitātes novērtēšanas kārtību, kvalitatīvas mācību stundas kritērijus, kam sekoja darbs grupās. Darba grupās pedagogi ģenerēja idejas un vienojās par mācību stundas plānu, izmantojot efektīvas un mūsdienīgas mācību stundas principus. Tiekoties jau metodiskās dienas otrajā daļā, katra grupa prezentēja gan stundas plānu, gan izveidoto plakātu “Ieteikumi kolēģiem pārejā uz Vienotu skolu”.

🛠️Stundu plāni tika izstrādāti:

🔬Dabaszinības 1.klasei – tēma “Kā pētīt gadalaikus?”

📐Matemātika 4.klasei – tēma “Kā saskaita un atņem daudzciparu skaitļus?”

🎨Dizains un tehnoloģijas 4.klasei – tēma “Modelēšana. Kastīte”.

Skolotāji darbošanos grupās novērtēja atzinīgi, jo kopā strādāja dažādu mācību priekšmetu pedagogi, kas veicināja ideju dažādību. Kā “izejas biļete” no metodiskās dienas bija – skolotāji novērtēja ieguvumus un izteica priekšlikumus turpmāko metodisko dienu organizēšanai.
Skolas vadība veica pedagogu anketēšanu par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem īstenojot Vienotas skolas vadlīnijas.