You are currently viewing Miķeldienas 2023.

Miķeldienas 2023.

Rudens saulgriežus Miķeļdienas tirdziņā skolas gaiteņos pulcējas gan aktīvi mazie tirgotāji, gan laimīgi pircēji. Paldies 2.-4.klašu skolēniem, skolotājiem, vecākiem par sagādātu prieku!