You are currently viewing “Multikulturālā mācīšana” un “Mācīšanās nespēja”
Sicilija majas lapai

“Multikulturālā mācīšana” un “Mācīšanās nespēja”

2019.gada 5. – 9. augustā direktores vietniece izglītības jomā Natalija Zavaruhina un logopēde Inga Dukule izgāja apmācības kursu “Multikulturālā mācīšana” un “Mācīšanās nespēja” (Multicultural teaching and Lerning disability) par individuālo izglītības plānu (IIP) jeb Individual Education Plan (IEP) sagatavošanu un sastādīšanu.

Pārskats par The A Roca Cultural Association