You are currently viewing Mūsu jaunieši  “Jaunatnes akadēmija 2023” pasākumā Saraiķos

Mūsu jaunieši “Jaunatnes akadēmija 2023” pasākumā Saraiķos


Saraiķos notika “Jaunatnes akadēmija 2023”, kurā piedalījās aktīvi jaunieši no visām Liepājas skolām.  Mūsu skolu pārstāvēja trīs 10.b klases skolēni Ņikita Timoņins, Diāna Akaičeva, Ksenija Kozlova. Akadēmijas laikā jaunieši biedrības “Youpluss” pavadībā apguva sadarbības prasmes, demokrātijas procesus skolēnu domēs, piedalījās dažādās praktiskajās nodarbībās un mācījās kopā  ar vieslektoriem no Latvijas (Zane Gusta) un Norvēģijas (Jorgens Jensens). Jaunieši kopā pavadītās dienas atzina par interesantām un lietderīgām.