You are currently viewing Nakts skolā

Nakts skolā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra realizē iniciatīvu izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”. Iniciatīvu “Kontakts” veido divas daļas – izglītības iestāžu pašpārvalžu komandu mācības un iniciatīvu projektu konkurss. Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību. Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām kopā ar atbalsta personu iespējams piedalīties mācībās un tiešsaistes semināros, piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt līdz 1000 eiro finansējumu projektu īstenošanai. Iniciatīvas ietvaros: tiek sekmēta izglītojamo aktīva pilsoniskā līdzdalība, veicināta izglītojamo labbūtība, sniegts atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.  

Liepājas Liedaga vidusskola projekta konkursā ieguva finansējumu 1000 eiro savu ideju realizēšanai.

16.decembrī Liepājas Liedaga vidusskolas līdzpārvaldes 15 dalībnieki un 2 pedagogi projekta “Kontakts” ietvaros realizēja projekta noslēguma pasākumu: tematisku vakaru līdzpārvaldes jauniešiem. Pasākumu organizēja  un novadīja paši jaunieši, izmantojot dažādas neformālas izglības metodes.

Pasākuma raitai norisei jaunieši aktivitātes bija izplānojuši visas nakts garumā, tās bija dažādas, piemēram, “Ledus laušana spēles”; Interaktīva spēle “Just dance”; Karaoke stunda; Spēle “Mafija” utt.

Mūsu skolā šogad ir izveidota jauna līdzpārvalde un kā atzina paši jaunieši nodarbībās bija iespējams  attīstīs komunikācijas prasmes; attīstīt  prasmi strādāt komandā; kļūt saliedētākiem; uzlabot līdzpārvaldes psihoemocionālo vidi; paaugstināt savu motivācijas un iniciatīvas līmeni un vēlmi aktīvi līdzdarboties.

Jaunieši atzina, ka pasākums bija jauna tradīcija mūsu skolā un tā noteikti ir turpināma. Svarīgi nepiespiestā atmosfērā pārrunāt jauniešiem aktuālas tēmas, kā attiecības, dzīves izaicinājumi, motivācija utt.