You are currently viewing NBS Jūras spēku virsnieki mūsu skolā

NBS Jūras spēku virsnieki mūsu skolā

Karjeras nedēļas laikā, 21.oktobrī, mūsu skolā viesojās Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Mīnu kuģa eskadras virsleitnants Jānis Balčūns un bocmanis Aleksandrs Dolgus. Abi viesi 9.; 11. un 12.klašu skolēniem izstāstīja par to, kā izvēlējušies kļūt par karavīriem, kā izvēlējušies studēt augstkolā, lai turpmāko dzīvi saistītu ar Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem.

Nodarbības laikā tika akcentētas tādas prasmes, kuras jau var apgūt skolas laikā, atbildība, drosme, sadarbība, laipna attieksme pret cilvēkiem, precizitāte, izturība. Tika runāts par mācīšanos visu mūžu un to, ko skolēni apgūst skolā, ka  viss noderēs turpmāk. Virsleitnants izstāstīja precīzi to, ko mācās katrā kursā un ka jauno pirmā kursa tiek maksāta alga. Bocmanis izstāstīja, kurš ir galvenais uz kuģa, par ko katrs atbild un kādi ir bocmaņa pienākumi.

Galvenais,  būt gataviem aizstāvēt savu dzimteni ir katra pienākums!

Karjeras konsultante Elita Malovka