You are currently viewing No 11. līdz 14. aprīlim mūsu skolā notiks “Lieldienu krāsu nedēļa”

No 11. līdz 14. aprīlim mūsu skolā notiks “Lieldienu krāsu nedēļa”

Piedalies un nāc uz skolu apģērbā sekojošās krāsās:
Pirmdienā

Otrdienā

Trešdienā
Ceturtdienā
Sarkana pirmdienā
Otrdienā
Balta trešdienā
Ceturtdienā