You are currently viewing No Florences uz Liepāju jeb Laimīga skola: Pozitīvs domāšanas veids un labklājība skolā!

No Florences uz Liepāju jeb Laimīga skola: Pozitīvs domāšanas veids un labklājība skolā!

2023.gadā no 23.oktobra līdz 28.oktobrim Liepājas Liedaga vidusskolas speciālisti: direktora vietniece izglītības jomā Anastasija Jericjana  un pasniedzēja Marina Čičko piedalījās mācību kursā un meistarklasē “Laimīga skola: Pozitīvs domāšanas veids un labklājība skolā” (Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development) Florencē, Itālijā. Kursu organizēja Europass Teacher Academy.

Kurss bija vērsts uz pozitīvas pieejas, labizjūtas un laimes izjūtas veicināšanu skolas vidē. Dalībnieki varēja uzzināt, kā attīstīt savu pozitīvo domāšanu, vienlaikus apskatot galvenās pozitīvās psiholoģijas jēdzienus. Viņi tika iepazīstināti ar starptautiskām teorijām un pētījumiem, kas tika papildināti ar praktiskām nodarbībām.

M.Čičko par kursa aktivitātēm stāsta:

“Īpašu uzmanību gribu pievērst grupu darbu daudzveidībai. Klase bija sadalīta nelielās grupās pa 4-5 cilvēkiem.  Katrai grupai bija jāizpilda tests “ 24 rakstura īpašības ”, lai noskaidrotu savas stiprās rakstura īpašības un īpašības, kuras vel jāpilnveido.  Bija arī grupu uzdevums “Dzīves aplis”. Katrā komandā bija 3-4 cilvēki, katrs dalībnieks rakstīja dzīves aplī savas prioritātes, izmantojot 1-10 skalu. Pēc tam dalījās ar informāciju ar savas komandas biedriem,  cenšoties atrast kopīgās un atšķirīgās prioritātes. ”

M.Čičko atzīmēja, ka profesionālie ieguvumi no dalības projektā ir arī kulturālā pieredze, kas iegūta, apmeklējot baznīcas un Mākslas Galeriju, uzzinot par  arhitektūru un Florences vēsturi. Vērtīga komunikācija ar citu valstu speciālistiem, kas arī ir iesaistīti pedagoģiskajā procesā. Brīžiem ļoti svarīgi saviem skolēniem pastāstīt tieši  personīgo pieredzi, lai piesaistītu viņu pozitīvo uzmanību nodarbību laikā.

A.Jericjana papildinot M.Čičko teikto, ļoti vēlējas atzīmēt, ka:

“Ļoti pozitīvi vērtē savas attiecības ar kolēģiem – kursa grupas biedriem. Mums ir izveidojies lielisks kontakts. Esmu saņēmusi uzaicinājumu apmeklēt skolu Bulgārijā. Ar Bulgārijas skolu sākām veidot pirmos sadarbības soļus.”

Lai izdodas!

Erasmus+ projekta nosaukums: Mācīties būt…
Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: Learn to be…
Erasmus+ projekta nr.: 2022-1-LV01-KA122-SCH-000077521
Finansējuma saņēmējs: Liepājas Liedaga vidusskola
Projekta ilgums: 18 mēneši (01.11.2022. – 30.04.2024.).
Projekta finansējums: maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 36 588,00 EUR (Eiropas komisijas finansējums).
Mērķauditorija: Liepājas Liedaga vidusskolas personāls un skolēni.