You are currently viewing Noslēdzās foto konkurss “Atbalsts skolā un ģimenē”

Noslēdzās foto konkurss “Atbalsts skolā un ģimenē”

Pagājušā nedēļā noslēdzās FOTO konkurss “Atbalsts skolā un ģimenē”.

Konkursa galvenais mērķis bija motivēt Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēnus pievērst uzmanību cilvēkiem, procesiem un parādībām, kas ikdienā sniedz atbalstu; veicināt skolēnu piederību savai skolai un ģimenei un sekmēt pozitīvas iekļaujošas un atbalstošas vides veidošanu.

Konkursā piedalījās Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēni no 1. līdz 12.klasei, neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām un pieredzes.

Konkursa rezultāti:

🥇vieta – Liepājas Liedaga vidusskolas skolniecei Karinai Bačmanovai;

🥈vieta – Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas skolniekam Robertam Dinam Ķudai;

🥉vieta – Jāņa Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas skolniecei Milanai Bačmanovai;

Pateicība par dalību – Liepājas Ezerkrasta sākumskolas skolniecei Laurai Kuršei.

FOTO konkurss “Atbalsts skolā un ģimenē” tapa Liepājas Liedaga vidusskolas atbalsta komandai sadarbībā ar Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra Iekļaujošās izglītības atbalsta nodaļu.