You are currently viewing NVO Neredzīgo biedrības apmeklējums

NVO Neredzīgo biedrības apmeklējums

Karjeras nedēļas laikā 8.d un 5.b klase apmeklēja Nevalstisko organizāciju Neredzīgo biedrība. Mācību ekskursijas laikā skolēniem bija ko pārdomāt par to, kā dzīvei ir piemērojušies cilvēki ar redzes problēmām. Pamēģinā lasīt braila rakstā, arī rakstīt. Ekskursijas vadītājs parādīja, kā spēles spēlē neredzīgi cilvēki, kā var atpazīt naudu, cik ļoti šiem cilvēkiem ir attīstītas citas maņas. Interesanti bija redzēt grāmatas braila rakstā un iepazīties ar veselu bibliotēku, kurā bija grāmatas un datorprogrammas piemērotas neredzīgiem cilvēkiem.

Skolēni bija izbrīnīti, cik ātri ekskursijas vadītājs varēja uzrakstīt un cik tas likās sarežģīti mums. Pēc mācību ekskursijas klases audzinātājas pārrunāja ar skolēniem par tādām vērtībām kā empātija, cieņa, pieņemt dažādību, novērtēt to, kas mums katram ir.