You are currently viewing Otrais programmas apguves seminārs Izglītības attīstības centra projektā “SATIKT”

Otrais programmas apguves seminārs Izglītības attīstības centra projektā “SATIKT”

Liepājas Liedaga vidusskolas komanda – skolotāji Jana Freimane un Baiba Bolšteina, un sociālais pedagogs Anna Ušeņina 18. augustā Rīgā piedalījās otrajā programmas apguves seminārā Izglītības attīstības centra projektā “SATIKT”. Projektā sadarbojas 9 vidusskolas no Latvijas novadiem – Kurzemes, Vidzemes un Latgales.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu.

Seminārā tika apskatītas tēmas, lai sagatavotos pirmajam reģionālajam semināram, kas notiks 9. novembrī Rīgas Purvciema vidusskolā. Tās bija par izpētes instrumentiem – aptauju un interviju veidošanu, fokusa grupas diskusijas organizēšanu un par dažādiem metodiskiem paņēmieniem kā uzlabot mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupu situāciju.

Projektu “Satikt” īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC), to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un plašāka informācija par projektu pieejama: https://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/