You are currently viewing Pabalsts pirmklasniekiem

Pabalsts pirmklasniekiem

Visas ģimenes, kurās bērns jaunajā mācību gadā 1. septembrī uzsāk mācības pirmajā klasē kādā no Liepājas vispārējās izglītības iestādēm, var saņemt atbalstu 30 eiro apmērā.

Pabalsts tiek izsniegts neatkarīgi no bērna deklarētās dzīves vietas.

Pabalsta saņemšanas kārtība

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim no 1. septembra līdz 15. oktobrim jāaizpilda iesnieguma veidlapa.

Iesniegumu var iesniegt divos veidos:

  • elektroniski, aizpildot pieteikumu pašvaldības vienotajā pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv (anketa būs aktīva no 1. septembra).
  • lai aizpildītu anketu, būs nepieciešamas pieslēgties sistēmai ar internetbankas autentifikācijas rīkiem: Smart ID vai kodu kalkulatoru;
  • izglītības iestādē, aizpildot rakstisku iesniegumu papīra formātā (pieejams skolā).

Pabalsts mēneša laikā tiks ieskaitīts vecāka iesniegumā norādītajā kontā.

Kontaktinformācija

Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa tālrunis: 63 489 674

*** Pakalpojuma “Pabalsts pirmklasniekam” apraksts pieejams arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.


Avota raksts liepaja.lv portālā