Pamatizglītības programmu stundu plāns un skaits

Tabulā zemāk var pārslegties starp pamatizglītības programmām un klasēm