You are currently viewing Par 1.septembri 2020./2021.m.g.
school notebook flatlay 2

Par 1.septembri 2020./2021.m.g.

Saistībā ar valstī pastāvošajiem Covid -19 pandēmijas ierobežojumiem mainīta līdzšinējā kārtība, kā Liepājas vispārizglītojošās skolās tiks sagaidīts 1. septembris.

Pamatojoties uz Liepājas pašvaldības administrācijas lēmumu, Liepājas Liedaga vidusskolā Zinību diena š.g. 1.septembrī tiks organizēta šādi:

• Plkst. 10.00 – kopīgs svinīgais pasākums 1., 5., 9., 10. un 12.klašu skolēniem, vecākiem un skolotājiem

• Plkst. 12.00 – svinīgais pasākums 2., 3., 4., 6., 7., 8. un 11. klašu skolēniem un skolotājiem skolas klašu telpās

Detalizēta informācija sekos no klases audzinātājiem

Avots:
https://www.liepaja.lv/1-septembri-liepaja-svinigie-brizi-tiks-organizeti-1-5-9-10-un-12-klasem-parejie-pulcejies-klases-loka/