You are currently viewing Par 13 – 14 gadīgo skolēnu vasaras darbu

Par 13 – 14 gadīgo skolēnu vasaras darbu

Liepājas Liedaga vidusskola saņēma 92 iesniegumus no 13 – 14 gadīgajiem skolēniem, kuri vēlējās vasarā strādāt. Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde Liepājas Liedaga vidusskolai piešķīra 40 vietas. Skolas komisija, kuras satāvā ir sociālā pedagoģe Natālija Bagirova, skolotāja Žanna Sverļikova un  karjeras konsultante Elita Malovka, izvērtēja visus iesniegumus atbilstoši kritērijiem un apstiprināja 40 skolēnus vasaras darbam. Visiem skolēniem jau ir notikušas instruktāžas par dokumentu noformēšanu, darba vietām un laiku.

Pārējie skolēni ir rezervē, ja atbrīvosies kāda vieta, tad tiks piedāvāta, vai arī viņiem būs iespējams pieteikties vasaras darbam nākošajā gadā.