🔬Pašizpēte

Lai varētu pieņemt nozīmīgus lēmumus par karjeras izvēli, sākumā būtiski ir izzināt savas:

🧐

Intereses – aktīva attieksme pret īstenības objektu, vēršot uzmanību pret to, vēloties uzzināt par to.

📖

Zināšanas – informācijas kopums, ko cilvēks ieguvis pieredzē, izziņas rezultātā; arī sistematizēts ziņu kopums

💎

Vērtības – pozitīvo īpašību kopums, kas ir saistīts ar, parasti garīgo, kultūru, morāli.


🛠️

Prasmes – spēju un īpašību kopums (kādas darbības, uzdevumu veikšanai), mācēšana.

💪

Motivācija – spēju un īpašību kopums (kādas darbības, uzdevumu veikšanai), mācēšana.

🧬

Īpašības un stipras puses – tas, kas, piemītot cilvēkam, priekšmetam vai parādībai, raksturo to, izsaka tā būtību.

Nozaru inforgrafikas

Interaktīvās infografikas par 17 nozarēm un to profesiju apguvi pēc 9. un 12. klases.