Pašizpēte
 

Lai varētu pieņemt nozīmīgus lēmumus par karjeras izvēli, sākumā būtiski ir izzināt sevi:

  • izprast savas intereses,
  • zināšanas,
  • vērtības,
  • prasmes,
  • spējas,
  • motivāciju,
  • īpašības un stiprās puses.

Izzinot sevi, būs arī vieglāk atlasīt ar karjeru saistītu informāciju, izvērtējot to, kas der tieši tev.

Nozaru inforgrafikas

Interaktīvās infografikas par 17 nozarēm un to profesiju apguvi pēc 9. un 12. klases.