You are currently viewing Pateicamies kolēģiem par sadarbību!

Pateicamies kolēģiem par sadarbību!

Liepājas Liedaga vidusskolā notiek aktīvs pedagogu darbs pie jaunas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības izstrādes. Šodien pedagogi darba grupās ģenerēja idejas, kas jāmaina, jāpielāgo, jāaizstāj, jāapvieno vecajā vērtēšanas kārtībā sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā, prezentēja savas idejas kolēģiem un iesaistījās aktīvā diskusijā par mācība procesa pilnveidi.