You are currently viewing Pedagoģiskā padomes sēde pirms 2023./2024.m.g. sākuma

Pedagoģiskā padomes sēde pirms 2023./2024.m.g. sākuma

Pirms ieskandināt jaunu mācību gadu, skolas kolektīvs pateicās par darbu saviem ilggadējiem pedagogiem un skolas direktorei Ingai Zeidei, sveica kolektīvā jaunos pedagogus latviešu valodā, vēsturē un sociālajās zinātnēs, sākumskolas skolotāju/audzinātāju. Tika izvērtēts skolas sniegums 2022./2023.m.g. un izvirzīts mērķis un uzdevumi jaunajam 2023./2024. mācību gadam.